همیاری
هم میهن گرامی : کمک های مالی شما بهر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و با دریافت کمک ، رسید آن فرستاده میشود . خواهشمند است کمک های مالی خود را به یکی از دو روش زیر ارسال فرمایید
Transfer to Acoount
Pay By Visa or Master card

ISF or Iranian Sunrise Freedom Group
Account # 823055587 Chase

* name :
* your email:
subject:
* text:

با تشکر - دبیر خانه پیام آزادگان و پگاه آزادی
لطفا در این قسمت موارد زیر را وارد فرمایید
Name of Card Holder
Account #
Security Code #
Donate Amount